Luonnon monimuotoisuus lisääntyy laiduntamalla

Luonnonlaidunnuksen tarkoituksena on edistää lajirikkaiden perinnebiotooppien hoitoa sekä vahvistaa ympäristöystävällisen lihan tuotantoa eläinten hyvinvointi huomioiden.Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruuantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Laiduntavat eläimet auttavat pelastamaan katoamassa olevia perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita, sekä niissä asuvia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Perinneympäristöt ovat kaikkein uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ne eroavat kaikista muista luontotyypeistä siten, että ne …

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy laiduntamalla Lue lisää »